Nedreskodje Gard - når livet skal nytast

Inngangspartiet til saudefjøsen. Den lafta kassa vi ser rett fram, er nok den opprinnelege løa som truleg har stått her i fleire århundre.

Slik ser saudefjøsen ut i mars 2013. I løpet av hausten skal her stå klart eit kurslokale med alle fasilitetar for inntil 30 personar.
Kufjøsen mars 2013. Her blir det bord mellom båsane og sitteplass for 25 personar. Lokalet er tenkt nytta til grupparbeid eller matservering / gardskafe'.
Kufjøsen oktober 2013
Saudefjøsen oktober 2013. Utleigelokale for inntil 25 personar