Nedreskodje Gard - når livet skal nytast -

Visjon

Stoppe tida i ei tradisjonell løe på eit tradisjonelt småbruk med tradisjonell mat og drikke, ramma inn av tradisjonell gjestfridom

Brellande de! D e kje dugnad før på laurdag, folkens
Vi ynskjer å formidle lokal kutur og historikk. Vi ynskjer å ta vare på lokal handverktradisjon med grindbygg og lafteteknikk. Vi ynskjer å by på gamalt mathandverk og bryggjehandverk.